Zgrupowanie jednostek OSP z gm. Sławno

29 września br. w godzinach popołudniowych, w miejscowości Łętowo przeprowadzono gminne zgrupowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Sławno. Celem ćwiczeń było sprawdzenie alarmowania i czasu dojazdu jednostek OSP do wyznaczonego miejsca koncentracji, doskonalenie współdziałania zastępów podczas działań ratowniczo – gaśniczych, rozwiązywanie problemów związanych z zaopatrzeniem wodnym – przepompowywanie wody na duże odległości, prowadzenie korespondencji radiowej podczas dojazdu do miejsca zdarzenia oraz działań ratowniczo – gaśniczych, przypomnienie i utrwalenie zasad sprawiania sprzętu pożarniczego oraz umiejętności jego obsługi.

st. kpt. Piotr Słupski