Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta
Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 1
Stanowisko etatowe (docelowe):  starszy ratownik kierowca
System pełnienia służby: zmianowy
Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie,
ul. Wojska Polskiego 19 76-100 Sławno.

Ogłoszenie
wzór oświadczenia o dobrowolności i nie wnoszeniu roszczeń
wzór oświadczenia o korzystaniu z praw publicznych
wzór oświadczenia o niekaralności
wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych
wzór zgody na publikacje wyników