Eksploatacja przewodów kominowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie apeluje o przestrzeganie przepisów dotyczących eksploatacji przewodów kominowych, tzn. okresowej kontroli oraz ich czyszczeniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego i gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

  • od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące,
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy,
  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

Czynności te powinny być wykonane przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Zdarzenia związane z pożarami sadzy w kominie oraz nieszczelnością przewodów kominowych są bardzo groźne. Mogą doprowadzić do pożarów budynków mieszkalnych, a także zatrucia tlenkiem węgla.

kpt. Piotr Słupski