Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Sławnie

Eksploatacja przewodów kominowych

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2019/2020 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie apeluje do właścicieli i zarządców budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych oraz przestrzeganie przepisów dotyczących eksploatacji przewodów kominowych, tzn. okresowej kontroli oraz ich czyszczeniu.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
•    od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące,
•    od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy,
•    od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,
•    z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Czynności te powinny być wykonane przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Zdarzenia związane z pożarami sadzy w kominie oraz nieszczelnością przewodów kominowych są bardzo groźne. Mogą doprowadzić do pożarów budynków mieszkalnych, a także zatrucia tlenkiem węgla.

Jak zachowac sie w razie wypadku drogowegoJak zachowac sie podczas silnych wiatrow, intensywnych opadow oraz burzyStop pozarom trawLas i niebezpieczenstwa z nim zwiazaneNiebezpieczne zabawy na lodzieBezpieczenstwo nad wodamiCzad i ogien - obudz czujnoscEksploatacja przewodow kominowychMaterialy pirotechniczneKarty ratownicze w pojezdzie