Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Sławnie

Las i niebezpieczeństwa z nim związane

Las jest szczególnym elementem przyrody. Cisza, piękno i bogactwo życia, czyste powietrze - wszystko to przyciąga człowieka do natury. Fizyczne i duchowe obcowanie z lasem szybko regeneruje nasze siły, dostarcza pozytywnych przeżyć i wrażeń, umożliwia odzyskanie równowagi psychicznej.

Bądźmy jednak ostrożni, w zaroślach skrywa się bowiem wiele niebezpieczeństw !!!

Użądlenia przez owady

Pojedyncze użądlenia owadów nie są niebezpieczne. Trzeba pamiętać o tym, że wrażliwość poszczególnych osób na jad owadów jest zróżnicowana. Niebezpieczne są użądlenia w okolicy szyi, języka, wewnętrznej części podniebienia oraz policzków. Mogą one powodować obrzęk błony śluzowej, krtani i zatkanie dróg oddechowych.

Pierwsza pomoc:

 • usunąć żądło w taki sposób, aby nie uszkodzić pęcherzyka z płynem surowiczym,
 • stosować zimne okłady,
 • w przypadku ukąszenia w obrębie jamy ustnej i szyi podać kostkę lodu do ssania (lód zmniejsza obrzęk) i skontaktować się z lekarzem.

Ukąszenie przez żmiję

W Polsce jedynym żyjącym na wolności wężem jadowitym jest żmija zygzakowata. Jej jad jest mieszaniną kilku toksyn, uszkadzającym układ nerwowy, powodującym martwice tkanek, zmniejszającym krzepliwość krwi, zmiany rytmu pracy serca.

Pierwsza pomoc:

 • założyć opaskę uciskową powyżej miejsca ukąszenia,
 • unieruchomić zranioną kończynę,
 • zapewnić komfort termiczny i wsparcie psychiczne,
 • kontrolować okresowo czynności życiowe,
 • poszkodowany nie powinien wykonywać zbędnych ruchów,
 • wezwać pogotowie.

Pogryzienie przez zwierzę

Pogryzienia są niebezpieczne ze względu na ogromne ryzyko zakażenia znajdującymi się w paszczy zwierzęcia licznymi bakteriami, które w momencie ukąszenia przenikają do rany. Szczególnie groźne jest zakażenie wścieklizną. Wygląd rany kąsanej zależy od gatunku zwierzęcia, które pogryzło. Każdej ranie towarzyszy ból oraz mniej lub bardziej intensywne krwawienie.
Pierwsza pomoc:

 • ranę przemyć wodą z mydłem przez 10-15 minut,
 • założyć na ranę jałowy opatrunek,
 • zapewnić komfort termiczny i wsparcie psychiczne,
 • wezwać pogotowie,
 • w celu zabezpieczenia przed wścieklizną osoby pogryzione poddawane są szczepieniom.  

Nie tylko las jest groźny dla ludzi, człowiek również może być poważnym zagrożeniem dla lasu !!!

Każdej wiosny, jak również w czasie długotrwałych susz panujących w okresie lata i jesieni, gwałtownie wzrasta zagrożenie pożarowe obszarów leśnych.  Ogień szybko trawi połacie drzewostanów niszcząc szybko wielopokoleniową pracę leśników i natury. Las po pożarze odradza się przez dziesiątki lat. Długotrwałe susze, wynikiem których jest słaba wilgotność ściółki leśnej, zwiększają podatność na ogień. Zagrożenie pożarowe lasów związane jest z nieostrożnością ludzi oraz nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, przede wszystkim:

 • używaniem otwartego ognia w lasach, to jest: paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli,
 • wyrzucaniem niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów oraz pociągów,
 • wypalaniem roślinności i pozostałości rolniczych.     

Aby uniknąć niebezpieczeństwa powstania pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzeganie kilku podstawowych zasad:

 1. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
 2. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać pożar, a w szczególności:
  a) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,
  b) wypalanie wierzchniej warstwy gleby lub pozostałości roślinnych,
  c) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, a także porzucanie nie ugaszonych zapałek lub niedopałków papierosów.
 3. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.
 4. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi dozwolony jest ruch gdy są one oznakowane drogowskazami.
 5. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:
  0 - brak zagrożenia,
  I - zagrożenie małe,
  II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,
  III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych, zwróć uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu.
 6. Zwróć uwagę na tablice informujące o zakazie i dostosuj się do niego, gdyż chodzi tu również o Twoje bezpieczeństwo.

Co zrobić gdy jesteś świadkiem pożaru

Oceń sytuację:

 1. Jeżeli jest to zarzewie pożaru i zauważysz tlącą się pokrywę ściółkową, trawę, pojedyncze gałęzie na niewielkiej powierzchni (kilka m²), a także zboże lub ściernisko podejmij próbę jego ugaszenia. W tym celu wykorzystaj np.: gałęzie, koc, części ubioru, wodę (jeżeli jest dostępna), lub spróbuj przy pomocy łopaty odkryć wierzchnią warstwę ziemi by uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia. Następnie zawiadom o zaistniałej sytuacji straż pożarną.
 2. Jeżeli jest to pożar niemożliwy do ugaszenia przy pomocy dostępnych ci środków:
 • sprawdź czy jesteś w bezpiecznym miejscu, jeśli nie - uciekaj,
 • sprawdź, co się pali, ustal dokładny „adres” pożaru,
 • niezwłocznie zawiadom osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, zaalarmuj STRAŻ POŻARNĄ TEL. 998 lub 112, 
 • podaj zebrane wcześniej informacje – cechy charakterystyczne pożaru (co się pali, gdzie, czy jest zagrożenie dla miejscowości),
 • podaj swoje dane personalne: imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonisz.

Jak zachowac sie w razie wypadku drogowegoJak zachowac sie podczas silnych wiatrow, intensywnych opadow oraz burzyStop pozarom trawLas i niebezpieczenstwa z nim zwiazaneNiebezpieczne zabawy na lodzieBezpieczenstwo nad wodamiCzad i ogien - obudz czujnoscEksploatacja przewodow kominowychMaterialy pirotechniczneKarty ratownicze w pojezdzie