Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Sławnie

Akcja „SpoKREWnieni służbą”

 wykleci_plaka

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

komunikat

Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

pomoc

Materiały pirotechniczne

Okres noworoczny tradycyjnie związany jest z używaniem różnego rodzaju środków pirotechnicznych. Aby zabawa z fajerwerkami była przyjemnością, muszą być one używane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej apelują i przypominają:

 • wszystkie fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję, określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie zawierające nazwę wyrobu, symbol klasy,
 • na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu,
 • korzystając z fajerwerków pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności, przede wszystkim przeczytajmy najpierw instrukcję obsługi,
 • nie używajmy fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar,
 • fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna,
 • pamiętajmy, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać,
 • nie należy kierować nie odpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na opakowaniu,
 • w czasie odpalania petard powinniśmy szczególnie uważać na dzieci, fajerwerkami i petardami zajmować się mogą tylko osoby dorosłe,
 • pamiętajmy, że huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy, zadbajmy więc, by czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów.

Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577) oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Materiały pirotechniczne należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przechowywanie i sprzedaż materiałów pirotechnicznych w ilościach do 1000 kg może odbywać się pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

 1. pomieszczenia powinny być wydzielone pożarowo,
 2. dopuszczalna ilość przechowywanych materiałów w obiekcie nie może przekraczać:
  a. w magazynie – 1000 kg,
  b. w magazynie podręcznym sklepu – 300 kg,
  c. w pomieszczeniach sprzedaży detalicznej – 100 kg.
 3. wyroby powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych, zaopatrzonych w instrukcję użytkowania,
 4. dopuszcza się ekspozycję w witrynach sklepowych pojedynczych egzemplarzy wyrobów,
 5. zabrania się stosowania ognia otwartego i demonstrowania działania wyrobów w pomieszczeniach,
 6. zabrania się stosowania ogrzewania elektrycznego pomieszczeń,
 7. instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem,
 8. powłoki ścian, sufitów i podług powinny być co najmniej trudno zapalne,
 9. pomieszczenia powinny posiadać co najmniej wentylację grawitacyjną.

Używając wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że wojewodowie lub władze samorządowe prawem miejscowym wprowadzają zakaz lub ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych.

kpt. Piotr Słupski

Jak zachowac sie w razie wypadku drogowegoJak zachowac sie podczas silnych wiatrow, intensywnych opadow oraz burzyStop pozarom trawLas i niebezpieczenstwa z nim zwiazaneNiebezpieczne zabawy na lodzieBezpieczenstwo nad wodamiCzad i ogien - obudz czujnoscEksploatacja przewodow kominowychMaterialy pirotechniczneKarty ratownicze w pojezdzie