Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Sławnie

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych

Starszy technik sztab. ds. organizacyjnych

st. ogn. mgr Jolanta Kasicka
tel. (59) 810-53-70 wew. 40
fax (59) 810-63-97 wew. 42

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy  ds. organizacyjnych   należy w szczególności:
1. W zakresie spraw organizacyjnych:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 4. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 5. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 6. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;
 7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki  ratowniczo – gaśniczej;
 10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 11. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 12. realizacja zadań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością (ISO) a w szczególności:
  a)  nadzorowanie procedur systemowych;
  b)  nadzorowanie wykrytych spostrzeżeń i niezgodności w KP PSP w Sławnie;
  c)  podjęcie działań korygujących;
  d)  prowadzenie analizy przyczyn powstania niezgodności w KP PSP w Sławnie.

2. W zakresie spraw  archiwizacji:

 1. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją     dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.

Jak zachowac sie w razie wypadku drogowegoJak zachowac sie podczas silnych wiatrow, intensywnych opadow oraz burzyStop pozarom trawLas i niebezpieczenstwa z nim zwiazaneNiebezpieczne zabawy na lodzieBezpieczenstwo nad wodamiCzad i ogien - obudz czujnoscEksploatacja przewodow kominowychMaterialy pirotechniczneKarty ratownicze w pojezdzie