Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Sławnie

Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych

Technik   ds. kadrowych

 ogn. Julia Wójcik
tel. (59) 810-53-70 wew. 21
tel. (59) 810 63 91

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy  ds. kadrowych   należy w szczególności:
1. W zakresie spraw kadrowych:

  1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
  2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy  jednostki  ratowniczo – gaśniczej;
  3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
  4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
  5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
  6. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
  7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
  8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
  9. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

2. W zakresie pomocy prawnej :

  1. zlecanie   właściwym  podmiotom  zewnętrznym  obsługi  prawnej  komendy. Do  zadań z  zakresu pomocy prawnej należy  realizacja obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982   roku  o  radcach  prawnych  ( Dz.U.  z  2002 r., Nr  123,  poz. 1059  z  póżn.zm. ) – tj świadczenie  pomocy  prawnej  urzędowi  komendanta  powiatowego  a  w  szczególności udzielanie  porad  prawnych ,  sporządzanie  opinii  prawnych  oraz  występowanie  przed sądami i urzędami.

Jak zachowac sie w razie wypadku drogowegoJak zachowac sie podczas silnych wiatrow, intensywnych opadow oraz burzyStop pozarom trawLas i niebezpieczenstwa z nim zwiazaneNiebezpieczne zabawy na lodzieBezpieczenstwo nad wodamiCzad i ogien - obudz czujnoscEksploatacja przewodow kominowychMaterialy pirotechniczneKarty ratownicze w pojezdzie