Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Sławnie

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów

Główny księgowy

Iwona Narloch
tel. (59) 810-53-70 wew. 25
tel. (59) 810 63 97

 

Do zadań  samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów  należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
  b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
  c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 7. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 8. sporządzanie list płac i innych należności, prowadzenie zestawień i rozliczeń  wynikających z potrzeb nałożonych odrębnymi przepisami;

Jak zachowac sie w razie wypadku drogowegoJak zachowac sie podczas silnych wiatrow, intensywnych opadow oraz burzyStop pozarom trawLas i niebezpieczenstwa z nim zwiazaneNiebezpieczne zabawy na lodzieBezpieczenstwo nad wodamiCzad i ogien - obudz czujnoscEksploatacja przewodow kominowychMaterialy pirotechniczneKarty ratownicze w pojezdzie