Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Sławnie

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Sławnie w tym Posterunek w Darłowie

Dowódca
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sławnie
w tym Posterunek w Darłowie

kpt. Damian Tomczyk
tel. (59) 810-53-70 wew.11 ( Sławno )
tel. (94) 314-27-48 ( Darłowo )

 

Zastępca Dowódcy
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sławnie
w tym Posterunek w Darłowie

mł. kpt. Piotr Grudzień
tel. (59) 810-53-70 wew.11 ( Sławno )
tel. (94) 314-27-48 ( Darłowo )

 

Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy  w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 5. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu  działań ratowniczo-gaśniczych  JRG Sławno;
 6. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 7. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 8. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 9. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
 10. prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 11. udział w aktualizacji:
  a) stanu gotowości operacyjnej,
  b) procedur ratowniczych,
  c) dokumentacji operacyjnej;
 12. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 13. analizowanie stanu wyposażenia jednostki  ratowniczo-gaśniczej i innych jednostek OSP    z  ksr-g oraz przedstawienie wniosków w tym zakresie na obszarze działań JRG;
 14. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i   współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania JRG;
 15. przeprowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej OSP na obszarze działania JRG pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 16. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych;
 17. realizacja zadań audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością (ISO) a w szczególności:
  a)  przygotowanie planu przydzielonego audytu,
  b)  przygotowanie listy pytań audytowych,
  c)  dokumentowanie spostrzeżeń i niezgodności wykrytych podczas audytu,
  d)  przygotowanie i dystrybucja raportu z audytu,
  e)  wyznaczanie osób, które będą uczestniczyć w audycie.

Jak zachowac sie w razie wypadku drogowegoJak zachowac sie podczas silnych wiatrow, intensywnych opadow oraz burzyStop pozarom trawLas i niebezpieczenstwa z nim zwiazaneNiebezpieczne zabawy na lodzieBezpieczenstwo nad wodamiCzad i ogien - obudz czujnoscEksploatacja przewodow kominowychMaterialy pirotechniczneKarty ratownicze w pojezdzie