Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
W Sławnie

mł. bryg. mgr inż. Dariusz Szperlak
tel. (59) 810 63 94
tel. (59) 810 53 70 wew. 43

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy  ds.  obronnych realizowanych przez zastępcę komendanta powiatowego należy w szczególności:
1. W zakresie spraw obronnych:

  1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;
  2. koordynowanie realizacji zadań obronnych.

2. W zakresie spraw ochrony informacji niejawnych:

Do zadań  z zakresu ochrony informacji niejawnych należy  realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631), a w szczególności:

  1. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”,
  2. prowadzenie kancelarii tajnej;
  3. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
  4. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
  5. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  6. planowanie i  prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.