Dowództwo

Dowódca
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sławnie
w tym Posterunek w Darłowie

st. kpt. inż. Piotr Słupski
tel. (59) 810-53-70 wew.11 ( Sławno )
tel. (94) 314-27-48 ( Darłowo )


Zastępca Dowódcy
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sławnie
w tym Posterunek w Darłowie

mł. kpt. Damian Tomczyk
tel. (59) 810-53-70 wew.11 ( Sławno )
tel. (94) 314-27-48 ( Darłowo )